Menu

Zakazać jazdy samochodem za długi alimentacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło do Dumy Państwowej projekt ustawy o rozszerzeniu kompetencji komorników, którzy są zaangażowani w odzyskiwaniu alimentów, donosi „Lenta.Ru.”

Zmiany, między innymi, umożliwiają komornikom czasowe zakazanie dłużnikom prowadzenie samochodu, chyba że jest to ich źródłem dochodu. Ponadto, przedstawiciel agencji będzie miał prawo żądać oświadczenia od dłużników o ich majątku, a następnie zakazać im wykorzystywać ten majątek do przeprowadzenia „działań prawnych.”

Ustawa zwiększa również odpowiedzialność karną za umyślne uchylanie się od płacenia alimentów. Odpowiedzialność wzrośnie na pracodawców, którzy nie płacą pensji, co z kolei prowadzi do opóźnień w przekazywaniu alimentów. Jak dokładnie zmieni się prawo jeszcze nie określono. Według publikacji, zgodnie z aktualnym wydaniu kodeksu karnego, umyślne niepłacenie alimentów jest karalne od prac porządkowych do jednego roku pozbawienia wolności.

Źródło