Menu

W Obwodzie Kaliningradzkim chcą hodować żubre i zbudować Safari Park

W trakcie roboczego spotkania specjalistów z Rosji i Polski omawiano możliwość hodowli żubrów na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Taką wiadomość podaje służba prasowa regionalnego rządu. 

Koncepcja hodowli kopytnych w regionie planowana jest w ramach współpracy transgranicznej. Strona polska zainicjowała projekt, który zakłada przekazanie zwierząt do hodowli, a także pomoc w organizacji i doradztwo. Na zaproszenie regionalnego Mnisterstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii region odwiedził Dyrektor Parku Krajobrazowego "Puszcza Romińska" Jaromir Krajewski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, a także Prezes Towarzystwa Miłośników Żubrów w Polsce - Wanda Olech. 

Pierwszym etapem na drodze hodowli żubrów w regionie będzie ich rozmieszczenie na terenie dużego kompleksu leśnego, w pobliżu Kaliningradu. Jest odpowiedni dla żubrów wymagających warunków zamkniętych. Kolejny etap to przeniesienie zawierząt na teren Regionalnego Parku Krajobrazowego "Wisztyniecki". 

Przy opracowywaniu projektu będą brane pod uwagę nie tylko aspekty ochrony zwierząt - przywracanie populacji żubrów, wcześniej czających się na terenie Prus Wschodnich, ale i aspekty turystyczne. Zaplanowano utworzenie Parku Safari z myślą o żubrach. Zakłada się, że projekt programu hodowli żubrów w Obwodzie Kaliningradzkim zostanie opracowany w ciągu miesiąca. Jego omówienie zaplanowano na koniec sierpnia 2016 roku.