Menu

Uruchomiono zapisy na przyjmowanie wniosków wizowych strefy Szengen i pozwoleń na korzystanie z małego ruchu przygranicznego w Centrum Wizowym.

W obecnej chwili możliwość zapisania się w celu złożenia dokumentów koniecznych do otrzymania wizy strefy Szengen sięga dnia 16 listopada, natomiast najbliższy termin rejestracji dokumentów na korzystanie z małego ruchu przygranicznego sięga dnia 19 listopada. Oprócz rejestracji na wspomnianej stronie, jest także możliwość zmiany planowej daty złożenia dokumentów, rezygnacji z naszych działań. Centrum Wizowe w Kaliningradzie znajduje się na ulicy 1812 roku 126 ( wielopiętrowy budynek przy ulicy Litowski Wał) .

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rejestracji w celu składania wniosków wizowych i dokumentów niezbędnych do korzystania z małego ruchu przygranicznego w centrach wizowych działających na terenie miasta Sowieck i Czerniachowsk ( tam centra zostaną otwarte 30 listopada i 12 grudnia)

Zgodnie z tym co mówiono wcześniej, centrum wizowe VFS Global będzie pobierać od petentów za swoje usługi opłatę serwisową w wysokości 17,5 euro ( około 735 rubli) w przypadku wizy strefy Szengen, oraz opłatę 10 euro (około 420 rubli) w momencie złożenia wniosku na uczestnictwo w małym ruchu przygranicznym. Oprócz wspomnianych wcześniej opłat serwisowych za wydanie samej wizy dodatkowo naliczona będzie opłata w wysokości 35 euro, a za otrzymanie karty MPR -20 euro. Opłata za w/w świadczenia jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez «Энерготрансбанк», który nalicza prowizję w wysokości 2% od wysokości przelewu (wg kursów Banku Centralnego w rublach) oraz dodatkowo bank pobiera 100 rubli za swoje usługi.

Wcześniej RUGRAD.EU informował, że w celu otrzymania wizy Szengen do końca roku 2012 mieszkańcy Kaliningradu mogą zwrócić się albo do konsulatu RP, przy czym należy określić termin wyjazdu i zapłacić zamiast 70 euro kwotę 35; albo udać się do centrum wizowego.

RuGrad.EU