Menu

Odprawę graniczną można przejść bez wychodzenia z pojazdu. Ale to będzie trwało dłużej…

„Zadawaliśmy to pytanie na poprzednim posiedzeniu wspólnej komisji. Polscy i litewscy celnicy podchodzą do czekających i zbierają paszporty. Jeśli chcemy, by Obwód kaliningradzki osiągnął status terytorium zintegrowanej europejskiej przestrzeni…. Polskie i rosyjskie władze graniczne pozytywnie zaopiniowały nasze propozycje i jednogłośnie orzekły, że nie ma konieczności wychodzenia z pojazdu, zwłaszcza gdy znajdują się w nim małe dzieci, a na ulicy jest zimno” –Zauważył Aleksander Rolbinow.

Warto zauważyć, ze do momentu posiedzenia komisji vice premier sam nie miał pewności co do tego, czy można poddać się procedurze odprawy granicznej bez wychodzenia z pojazdu.w trakcie narady odpowiadając na wniosek szefa Obwodowego zarządu służb granicznych Olega Łuckiha opowiedział o tym, jak sam na początku listopada dwa razy przekraczał granicę i w obydwóch przypadkach musiał wyjść z pojazdu. „Ale zawsze można zadzwonić ‘’ , - odpowiedział Oleg Łuckih , a kontynuując wypowiedź zauważył, że procedura odprawy granicznej bez opuszczania pojazdu jest możliwa, aczkolwiek sam ten proces jest dłuższy niż tradycyjny sposób zmuszający kierowcę do wyjścia z pojazdu.

RuGrad.EU