Menu

Wydatki Rosjan na usługi komunalne to 10% dochodu przeciętnego gospodarstwa domowego

Kaliningradczycy wydają na usługi komunalne za mieszkania coraz większą część swoich dochodów, ale i tak pozostają poniżej średniej dla Rosji

W ciągu ostatnich 17 lat stosunek wydatków, na usługi komunalne do średniej pensji , wśród Rosjan całościowo oraz wśród mieszkńców Kaliningradu, podwoił się. 

Jeśli w 1999 roku wydatki Rosjan na usługi komunalne wynosiły mniej niż 5 % od dochodu przeciętnego gospodarstwa domowego, to teraz wynoszą one około 10 %.
Takie dane przytacza Rosstat na podstawie wyrywkowego badania rosyjskich oraz kaliningradzkich gospodarstw domowych.

rugrad.eu