Menu

Litewskie obozy pracy dla Polaków w latach 1939-40. Uroczyste złożenie kwiatów

3 grudnia 2016 roku w Podbrodziu (lit. Pabrade), od wieków polskiej miejscowości, położonej niedaleko Wilna, spotkali się Polacy, by pokłonić głowy nad prochami naszych rodaków, nieludzko zamęczonymi w litewskich obozach koncentracyjnych działających właśnie w Podbrodziu w okresie listopad 1939 — czerwiec 1940.
Celem uroczystości, w której wzieli udział liczni goście z Litwy i z Polski, było oddanie czci niewinnym ofiarom litewskiego nacjonalizmu, poległym obywatelom II
RP, którzy swą krwią płacili za marzenia o wolnej Polsce w walce z litewskim okupantem. Organizatorem wydarzenia są polskie organizacje patriotyczne. Przewidziano udział
około 100 osób, w tym przedstawicieli duchowieństwa, aktywistów organizacji patriotycznych i narodowych, środowisk kombatanckich, przedstawicieli mediów.
W miejscu, gdzie Polacy oddali swe życie za polskość tych ziem, zostały ustawione dwa krzyże: katolicki i prawosławny, na wieczną pamięć o ludziach zamęczonych tu
przez litewskich katów, zanim jeszcze nad Europą zapadła noc niemieckiego nazizmu. Napisy na krzyżu głoszą: «Pamięci wszystkich obywateli Polski poległych w
litewskim obozie pracy w Podbrodziu w okresie listopad 1939 - czerwiec 1940». Polska społeczność nigdy nie zapomni swoich rodaków, którzy zostali zamordowani
przez litewskich okupantów tylko dlatego, że w swoich sercach pielęgnowali miłość do Ojczyzny. Były odmówione modlitwy i złożone wieńce.